جمعه؛ 11 فروردین 1402

در گفت‌وگو با «ایران اقتصادی» عنوان شد:

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، کاهش تورم در دولت سیزدهم را ناشی از عملکرد درست دولت در تامین کسری بودجه دانست و یادآور شد: عملکرد دولت قبل برای جبران کسری بودجه، زمینه ساز رشد نقدینگی و افزایش تورم بود.

علیرضا پورفرج افزود: به هر حال وقتی ارز 4200 تومانی وقتی حذف می شود، قطعا آثار تورمی دارد و هم دولت و هم اقتصاددانان متوجه این موضوع بودند؛ ولی دولت سیزدهم این سیاست را به درستی انجام داد و بر خلاف انتظار بسیاری، شاهد کاهش نرخ تورم به دنبال حذف ارز 4200 تومانی هستیم.

این استاد دانشگاه افزود: دولت قبل برای تامین منابع کسری بودجه دولت، به صورت علی الحساب از بانک مرکزی برداشت می کرد. بانک مرکزی هم این منابع را از طریق مسدود کردن حساب های بانک های تجاری و تخصصی که نزد خود داشت، تامین می کرد. این به معنای افزایش پایه پولی و خلق پول جدید است که به خودی خود تورم زا بود.

وی تصریح کرد: اما دولت سیزدهم به جای این که کسری بودجه را از محل چاپ اوراق جدید یا ایجاد بدهی در بانک مرکزی یا بانک های تخصصی و دولتی تامین کند، سراغ منابع شرکت های دولتی رفت. به این ترتیب پول جدید خلق نمی شود و رشد نقدینگی کاهش می یابد.

پورفرج موضوع دوم موثر بر کاهش نرخ تورم را انضباط مالی دولت سیزدهم می داند که بسیار بیشتر از انضباط مالی دولت های یازدهم و دوازدهم است و خود باعث می شود خلق پول جدید انجام نشود و آثار تورمی کاهش یابد.

وی همچنین یادآور شد: دولت سیزدهم با توجه به شرایط به وجود آمده، توانسته است منابع ارزی حاصل از فروش نفت و صادرات را از طریق تهاتر، طلا و… وصول کند، ولی دولت قبل، این توانایی را نداشت که منابع ناشی از صادرات نفت را وصول کند که این موضوع هم در کاهش نرخ تورم تاثیرگذار است.

پورفرج درباره ادامه روند کاهشی تورم هم گفت: با توجه به سیاست های ارزی و ریالی که در اقتصاد ملی به کار گرفته، پیش بینی می کنم که تا پایان سال و همچنین سال های آینده، شاهد نزولی شدن نرخ تورم باشیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هر چقدر انضباط مالی بیشتر باشد و دولت بیشتر به سمت شفاف سازی برود و همچنین برخورد با فساد اقتصادی نیز جدی تر پیگیری شود، بی شک حباب تورمی اقتصاد ملی نیز کاهش چشمگیرتری خواهد داشت.

وی پیشنهاد داد که دولت کسری بودجه را با اصلاح ساختار، کاهش هزینه ها، ادغام نهادهای موازی و همچنین حذف بودجه برخی سازمان ها که فایده ای برای مردم ندارند کنترل کند. با کنترل کسری بودجه، به خودی خود تورم کاهش یافته و مهار می شود.

وی البته بحث فرهنگسازی را نیز موضوعی مهم دانست و یادآور شد که با فرهنگسازی، دیگر شاهد اتفاقات آبان 98 در زمان اصلاح قیمت بنزین نخواهیم بود.

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران ادامه داد: از نگاه من فرآیند اقتصادی کشور رو به بهبود است. دولت با افزایش تولید و برداشتن موانع آن و همچنین کار خوبی که در رابطه با حذف امضاهای طلایی انجام داده موفق به مهار تورم شد.

وی تقویت دانش بنیان ها را نیز دارای اثرات ضدتورمی دانست و یادآور شد: اطمینان دارم که از سال 1403 قطعا با افزایش تولید، کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و همچنین افزایش انضباط مالی، فرآیند رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود.