شنبه؛ 05 فروردین 1402

در دولت سیزدهم رقم خورد

از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تا پایان مرداد ماه 1401، صندوق تأمین خسارت های بدنی در راستای اجرای تکالیف مقرر قانونی و عمل به مسئولیت های اجتماعی، موفق شد علاوه بر فراهم کردن زمینه آزادسازی 27 نفر از زندان، از زندانی شدن 8503 نفر از مقصران حوادث رانندگی فاقد بیمه نامه نیز جلوگیری کند.

به گزارش «ایران اقتصادی»، وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر یادآور شده است که صندوق تأمین خسارت های بدنی در راستای اجرای قانون، با پرداخت خسارت زیان دیدگان، از زندانی شدن افراد فاقد بیمه نامه معتبر جلوگیری می کند اما بنا به تکلیف قانونی ،موظف است نسبت به بازیافت خسارتهای پرداختی از مقصرین سوانح رانندگی که فاقد پوشش بیمه ای لازم هستند، اقدام کند.

گفتنی است آحاد جامعه که دارای وسیله نقلیه موتوری هستند باید برای پیشگیری از پیگردهای قانونی و برخورداری از حمایت های صنعت بیمه در مواقع بروز خسارت، نسبت به تهیه بیمه نامه معتبر شخص ثالث برای وسیله نقلیه خود اقدام کنند.

 

اخبار مرتبط