پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402

ایران اقتصادی بررسی کرد/

طبق محاسبات مردادماه مرکز آمار، مسکن و خوراک بیش از 62 درصد کل هزینه‌های خانوار را شامل می‌شود؛ با این حال از طریق اجرای برنامه‌های دولت سیزدهم، نرخ تورم خوراکی از 81.2 درصد مرداد سال گذشته به 57.4 درصد و نرخ تورم بخش مسکن نیز از 32.2 درصد به 28.4 درصد کاهش یافته است.

به گزارش “ایران اقتصادی”, آمارها نشان می دهد فشار تورمی رو به کاهش بوده و رشد حباب مقطعی نرخ تورم ناشی از حذف ارز 4200 تومانی، متوقف شده است.

آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد، خوراکی ها و آشامیدنی بیش از یک پنجم کل هزینه های خانوار را شامل می شود و در مردادماه به میزان 26.64 درصد از کل سبد هزینه ها بوده؛ با این حال نرخ تورم در این بخش به 57.4 درصد رسیده در حالی که این نرخ در مدت مشابه سال گذشته، 81.2 درصد بوده است.

نکته حائز اهمیت سهم 35.5 درصدی مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها از سبد مردادماه مخارج خانوار بوده که این مسئله نشان دهنده تعیین کننده بودن مخارج مسکن برای خانوار است.

در صورتی که دولت بتواند در بحث مسکن، به ساماندهی مناسبی برسد و پشتیبانی های موثری نیز از خانه دار شدن اقشار مختلف و کنترل نرخ ها در بازار اجاره و رهن مسکن به ویژه کلانشهرها صورت بگیرد، اثر قابل توجهی در سبد مخارج خانوار خواهد داشت.

به صورت کلی در مردادماه امسال، نرخ تورم بخش مسکن 28.4 درصد بوده که این میزان نسبت به 32.3 درصد مدت مشابه سال گذشته در وضعیت بهتری قرار گرفته است.

به غیر از دو نوع مخارج اساسی ماهانه خانوار در بخش مسکن و خوراکی ها که مجموعا بیش از 62 درصد کل مخارج را شامل می شود، سهم سایر اقلام مانند حمل و نقل حدود 10 درصد، بهداشت و درمان بیش از 7 درصد و پوشاک و کفش نیز حدود 5 درصد است.

جدول تغییرات نرخ تورم 12 گروه هزینه‌ای در مرداد 1401

اخبار مرتبط