یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛

به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکنون 9 طرح کلان ملی فناوری در حوزه فناوری‌های سبز با اعتبار 52 میلیارد تومان مورد حمایت قرار گرفت.

بررسی ها نشان می دهد تمامی این 9 طرح که در مرکز طرح‌های کلان ملی فناوری مورد حمایت قرار گرفته، در بازه زمانی سال 1392 تا 1400 مصوب شده‌اند.

همچنین از حدود 52 میلیارد تومان اعتبار که به منظور حمایت از طرح ها مصوب شده حدود 30 میلیارد تومان سهم معاونت بوده است. البته با توجه به پیشرفت پروژه و شاخص‌های کلیدی، تاکنون اعتباری به میزان 21 میلیارد تومان از سهم معاونت پرداخت شده است.

از مجموع 9 طرح حمایت شده، بخش آب و فاضلاب 6 طرح و بخش محیط زیست 3 طرح را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی نسبت توزیع ریالی طرح‌ها حاکی از آن است که از مجموع 52 میلیارد تومان اعتبار مصوب، بخش آب و فاضلاب با رقمی در حدود 30 میلیارد تومان بیشترین میزان ریالی حمایت را به خود اختصاص داده است. 92 درصد از حجم ریالی طرح‌های سرمایه گذاری شده در این حوزه تا کنون با موفقیت همراه بوده‌اند.

 

 

اخبار مرتبط