پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402

هیات وزیران سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی را در سال 1401، برای 200 هزار واحد مسکونی 200 میلیون تومان تعیین کرد.

به گزارش “ایران اقتصادی”, بر اساس مصوبه هیات وزیران، سقف فردی تسهیلات در سال ۱۴۰۱ با رعایت مقررات ملی ساختمان برای ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، مبلغ ۲ میلیارد ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع ۲۰ سال) تعیین شد.

شرایط استفاده از تسهیلات مسکن روستایی موضوع این تصویب نامه شامل رعایت احراز ۵ سال سابقه سکونت دائم در روستا، عدم سابقه استفاده از تسهیلات مسکن روستایی (مندرج در فرم بانکی «ج» ) و ارایه سند مسکن روستایی برای استفاده از تسهیلات نزد بانک عامل است.

سود سهم متقاضی برای تسهیلات مسکن روستایی ۵ درصد است و به استناد قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی/ صندوق ملی مسکن موظف است یارانه سود تسهیلات (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت ۲۰ سال) موضوع این تصویب نامه را از محل منابع صندوق ملی مسکن تضمین و تعهد نماید. هزینه های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل منابع مذکور به بانک های عامل پرداخت می گردد.

وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به احراز شرایط مندرج در این مصوبه، در قالب سامانه ملی املاک و اسکان کشور اقدام نماید.

همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است سهم استانی تسهیلات را تعیین و براساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به توزیع سهمیه بانک های عامل به تفکیک هر استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط و درج اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام کند.

گزارش عملکرد این تصویب نامه توسط وزارت راه و شهرسازی در شورای عالی مسکن ارایه و این وزارتخانه مسئول نظارت بر حُسن اجرای مصوبه است.

اخبار مرتبط