جمعه؛ 11 فروردین 1402

در دولت سیزدهم تحقق یافت

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین درباره وضعیت اجرای طرح خودکفایی پنبه در استان قزوین گفت: با وجود اینکه 20 سال کشت پنبه در استان قزوین تعطیل بوده، اما دوباره در دولت سیزدهم کشت این محصول در استان قزوین احیا شده و سال زراعی جاری نخستین سال کشت این محصول بعد از حدود دو دهه است.

به گزارش «ایران»، علی ره‌انجام اضافه کرد: طی سال‌های قبل 8 تا 9 هزار هکتار پنبه‌کاری در استان قزوین داشتیم، ولی به دلیل عدم حمایت از کشاورزان، سختی کشت پنبه و نبود ماشین‌آلات برداشت، کشت پنبه در استان قزوین به محاق رفت. درحال حاضر خوشبختانه این مشکلات کمتر شده و ماشین‌آلات و کمباین برداشت وش پنبه داریم.

ره‌انجام با بیان اینکه در قالب کشت قراردادی برای استان قزوین 200 هکتار سهمیه کشت پنبه در نظر گرفته شده است، گفت: به همین خاطر قرارداد ما 200 هکتار بسته شده، ولی سطح اجرای کشت پنبه توسط کشاورزان حدود 90 هکتار است.

البته در حال حاضر در وضعیت سبز محصول هستیم و تولید نهایی این محصول در اواخر مهرماه آینده اتفاق می‌افتد که برداشت انجام می‌شود.

اخبار مرتبط