دوشنبه؛ 15 خرداد 1402

سخنگوی وزارت صمت گفت: در 3 ماهه سوم امسال، بخش صنعت 11.6 درصد رشد کرد و این بدان معناست که بخش صنعت بیش از دو برابر رشد اقتصاد کشور، رشد داشته است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: ئبخش صنعت کشور بیش از دو برابر رشد اقتصاد کشور، رشد داشته است.

در پیام سخنگوی وزارت صمت در فضای مجازی آمده است: «بانک مرکزی اعلام کرد که در سه ماهه سوم امسال در حالی که کل اقتصاد 5.3 درصد رشد کرد، رشد بخش صنعت 11.6 درصد بود. یعنی بخش صنعت بیش از دو برابر رشد اقتصاد کشور، رشد داشت؛ در این گزارش رشد بخش صنایع و معادن 8.9 درصد ذکر شده است. اقتصاد ایران در سال 1401 با پیشگامی صنعت و معدن به پایان می‌رسد».