جمعه؛ 19 خرداد 1402

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: ذخیره سد زاینده رود به 261 میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش “ایران اقتصادی”، حسن ساسانی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان، با اشاره به آخرین وضعیت سد زاینده رود اظهار داشت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ورودی سد زاینده رود 316 میلیون مترمکعب بود که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 221 میلیون مترمکعب و در بلندمدت 338  میلیون مترمکعب بوه است.
وی افزود: ورودی سد زاینده‌رود نسبت به پارسال 43 درصد افزایش و نسبت به متوسط بلندمدت 7 درصد کاهش داشته است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان بیان کرد: هم اکنون حجم آب سد زاینده رود 261 میلیون مترمکعب است که این عدد در سال گذشته  192میلیون مترمکعب و 36 درصد رشد داشته و در متوسط درازمدت 672میلیون مترمکعب بوده که 61 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: خروجی سد زاینده رود از ابتدای سال آبی جاری تا امروز 228 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با سال گذشته که 254  میلیون مترمکعب بوده، 10 درصد و نسبت به بلندمدت که 650 میلیون مترمکعب بوده 49 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان افزود: امروز متوسط ورودی سد زاینده رود 273 و متوسط خروجی سد 12مترمکعب بر ثانیه است.
ساسانی تصریح کرد: در حال حاضر 21 درصد از ظرفیت سد زاینده رود پُر است.