یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به ظرفیت تولید ۴۰۰ میلیون نهال در یکسال، امکان تولید و کشت ۲۵۰ میلیون نهال در سال آینده وجود دارد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، سیدجواد ساداتی‌نژاد افزود: یکی از ویژگی‌های این طرح، مردمی بودن آن است و از این رو از سوی دولت پولی هزینه نمی‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: با توجه به این که دنیا با تغییرات اقلیمی، تولید کرین و شرایط زیست‌محیطی سختی مواجه شده، از این رو تصمیم گرفته تا سال ۲۰۳۰ یک تریلیون درخت بکارد و در این مسیر رقابتی میان کشور‌ها شروع شده است.

وی ادامه داد: در این راستا چین کاشت ۸۰ میلیارد اصله، عربستان ۵۰ میلیارد اصله درخت و ترکیه ۸ میلیارد اصله درخت را برنامه‌ریزی و آغاز کرده‌اند.