یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۱۴۰ هزار خانه لوكس مشمول مالیات خبر داد و افزود: برای كشف ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال آینده هدفگذاری صورت گرفته است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، داود منظور با بیان اینکه تاکنون اطلاعات مالکان ۱۴۰ هزار خانه لوکس مشمول مالیات در کشور مشخص و روند وصول مالیات از آنان آغاز شده است، گفت: سال آینده باید حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: این رقم یک دهم تعداد واقعی خانه‌های لوکس است که انتظار می‌رود با همکاری شهرداری‌ها و به‌ویژه شهرداری تهران، سال آینده این رقم به شناسایی یک میلیون خانه لوکس افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: خانه‌های خالی و خودروهای گرانقیمت نیز از دیگر مواردی هستند که روند وصول مالیات از آن‌ها نتیجه بخش بوده و برای ۳۰۰ هزار خانه خالی، برگ تشخیص و مطالبه صادر و به مالکان آن‌ها ابلاغ شده است.

منظور یادآور شد: رقم مالیات سه مورد یادشده خانه، خودروی لوکس و منازل خالی در مقایسه با مجموع مالیات کشور چندان زیاد نیست اما از نظر حیثیتی مهم بوده که ادارات کل امور مالیاتی باید با جدیت آن‌ها را پیگیری کنند.

وی شناسایی موارد فرارهای مالیاتی بزرگ را مهم‌ترین سرفصل و اولویت سال آینده اعلام کرد و گفت: کمیته‌ای متشکل از وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی‌های سراسر کشور در این زمینه با وزات امور اقتصادی و دارایی همکاری می‌کنند.

منظور، انتقال پرونده مالیاتی صنایع و شرکت‌ها به استان‌های محل فعالیت آن‌ها را یکی دیگر از برنامه‌هایی معرفی کرد که با جدیت در حال پیگیری است.

وی یادآورشد: برخی پرونده‌های مالیاتی چند استانی است که استان رسیدگی کننده باید سهم سایر استان‌های سهیم را محاسبه و پرداخت کند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت نفت فلات قاره را از مواردی دانست که مشمول این وضعیت است.

منظور تاکید کرد: چنانچه استان‌ها از اجرای این دستور خودداری کنند، پرونده مالیاتی به تهران منتقل و سهم هر استان جداگانه احصا و پرداخت خواهد شد.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در سالجاری ۲ هزار و ۶۰۰ پرونده مالیاتی به ارزش پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به استان‌ها منتقل شده است.