یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

برای بانک هایی که به تکالیف قانونی خود در قانون جهش تولید مسکن عمل نکنند، مجازات مالیاتی در سال 1402 تعیین شد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الحاقی (3) تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (3) تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند حسب ماده(4) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (5) ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان بیست درصد (20%) تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تامین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز نماید.