یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای، فهرست اسامی 106 شرکت دولتی متخلف از اجرای آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی و افشای صورت های مالی سال 1400 را اعلام کرد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، شرکت های مزبور از مفاد ماده (17) آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی، و نیز مفاد جزء (1) بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر انتشار صورت‌های مالی خود در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب) مستقر در وزارت اقتصاد خودداری کرده اند.

گفتنی است، تعدادی از شرکت های مندرج در لیست، در حال حاضر غیر فعال و یا در حال تصفیه صورت های مالی خود هستند.

فهرست شرکت های مذکور را اینجا بخوانید