سه‌شنبه؛ 16 خرداد 1402

طبق آمارهای موجود، از پاییز سال 1400 به پاییز سال 1401، مقدار ماندگاری اشتغال بیش از 89.9 درصد برآورد شده که بالاترین مقدار ماندگاری در بین بخش‌های اقتصادی بوده است. در همین حال بیش از یک میلیون و 258هزار و 461 نفر از بخش‌های خدمات و کشاورزی به بخش صنعت منتقل شده‌اند.

به گزارش “ایران اقتصادی”، بررسی‌ آمارهای جریان نیروی کار از پاییز 1400 به پاییز 1401 که توسط مرکز آمار انتشار یافته، اطلاعات کاملی درباره جابه‌جایی نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه می‌دهد.

داده‌های جریان کار همه آمارهای ورودی و خروجی نیروی کار و تغییر وضعیت نیروی کار بین دو دوره را ارائه کرده و به وسیله آن می‌توان پویایی بازار کار را بررسی کرد. این اطلاعات برای سیاستگذاران و ناظران اجرای برنامه‌های اقتصادی اهمیت بالایی دارد، زیرا زمانی که یک راهبرد اشتغالزایی اجرایی می‌شود، بررسی عملکرد آن ضروری است.

طبق این داده‌ها 939 هزار و 38 نفر هم از خدمات به صنعت نقل مکان کرده‌اند. با در نظر گرفتن این نسبت در بخش کشاورزی، مشاهده می‌شود 319 هزار و 423 نفر از جمعیت شاغل بخش کشاورزی به سمت صنعت منتقل شده‌اند که بیانگر بیشترین تعداد خروج شاغلان از بخش کشاورزی بوده است.

یک میلیون و 119 هزار نفر از جمعیت غیرفعال به فعال تغییر وضعیت داد

از پاییز سال گذشته به پاییز 1401، یک میلیون و 130هزارنفر از جمعیت غیرفعال به فعال تغییر وضعیت داده و توانسته‌اند در این بازه زمانی به کار مشغول شوند. به عبارتی حدود بیش از 3 درصد از جمعیت غیرفعال کشور در این بازه زمانی به جمع شاغلان اضافه شده‌اند.

بر پایه این داده‌های جابه‌جایی نیروی کار از پاییز سال 1400 به پاییز سال 1401، 26 میلیون و 207 هزار نفر جویای کار بوده‌اند که در این میان بیش از 40 درصد آنها موفق به یافتن شغل شده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 2 میلیون و 136 هزار نفر از جمعیت فعال کشور نتوانسته‌اند برای خود در پاییز سال‌جاری شغلی دست و پا کنند؛ بر این اساس نرخ بیکاری در پاییز 8.2 درصد به ثبت رسیده است.

همزمانی کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز 1401 نسبت به فصل مشابه سال گذشته به معنی بهبود نسبی وضعیت بازار کار در این بازه زمانی است.

داده‌ها نشان می‌دهد 96.7 درصد از کسانی که در تابستان سال گذشته جزو جمعیت غیر فعال بوده، در پاییز امسال نیز همچنان در همین گروه قرار دارند.

ماندگاری اشتغال در بخش خدمات

ماندگاری اشتغال در بخش خدمات میزان 89.9 درصد را نشان می‌دهد که بالاترین مقدار ماندگاری در بین بخش‌های اقتصادی است و به‌ این معنی است که سهم بیشتری از شاغلان بخش خدمات باقی مانده‌اند و به بخش‌های صنعت و کشاورزی منتقل نشده‌اند.

بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی شامل بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات است. این گزارش تغییرات ایجاد‌شده در این بخش‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

پایداری اشتغال در بخش‌های کشاورزی نیز در رتبه بعدی قرار گرفته و 84.7 درصد شاغلان در این بخش شغل خود را تغییر نداده‌اند. کمترین میزان پایداری نیز در بخش صنعت بوده و در پاییز امسال معادل 83.3 درصد به ثبت رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهد میزان خروج شاغلان از بخش کشاورزی طبق این آمارها برابر با 555 هزار و 360 نفر و در بخش خدمات یک میلیون و 185 هزار و 536 نفر بوده است.

از سه ماهه سوم سال گذشته تا سه ماهه سوم امسال، سهم شاغلان 86 درصد اعلام شد و در این مدت تنها 2.9 درصد از شاغلان با بیکاری مواجه شده‌اند و در مقابل 40.4 درصد نیز به جمعیت شاغلان افزوده شده است.

اشتغالزایی 2 میلیون و 136 هزار نفر

بر اساس داده‌های جریان نیروی کار از پاییز سال 1400 به پاییز سال 1401، 2 میلیون و 136 هزاز نفر از بیکاران توانسته‌اند در این بازه زمانی شغل برای خود بیابند. جمعیت فعال اقتصادی کشور در پاییز امسال 26 میلیون و 207 هزار نفر بوده است.

اما در همین بازه زمانی، از جمعیت 23 میلیون و 535 هزار شاغل در پاییز سال گذشته، 20 میلیون و 240 هزار شاغل، شغل خود را از دست نداده‌اند.

یعنی 86 درصد کسانی که در پاییز سال گذشته شاغل بوده‌اند در پاییز امسال نیز همچنان صاحب شغل هستند.

بنا به نظر کارشناسان با توجه به گستردگی بخش خدمات، صنایع خدماتى در کشورها بویژه در کشورهاى کمتر توسعه یافته در حال افزایش است و سهم زیادی از تولید ناخالص داخلى را به خود اختصاص داده‌اند؛ به همین دلیل بخش خدمات پتانسیل اشتغالزایى بیشتری نسبت به بخش‌های دیگر مانند کشاورزى یا صنعت دارد؛ بنابراین طبق آمار جریان جمعیت از پاییز 1400 به پاییز 1401 مشاهده می‌شود بخش خدمات بیشترین جذب نیرو را از سایر بخش‌های فعالیت اقتصادی کشور داشته و بالاترین نرخ ماندگاری اشتغال را در مقایسه با صنعت و کشاورزی داشته است.