یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

نمایندگان مجلس ماخذ محاسبه مالیات خودروهای لوکس و نحوه تعیین قیمت و نقل و انتقال این خودروها را مشخص کردند.

به گزارش “ایران اقتصادی”، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (خ) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (خ) و جزء یک این بند تبصره 6 ماده واحده لایحه مذکور؛ ‌انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (30.000.000.000) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می‌گردند.

ردیف1: ‌مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) ‌‌به‌عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین‌ماه تعیین و اعلام می‌گردد.

‌مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه هر سال پرداخت نمایند.

ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به‌ موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

نمایندگان در ادامه با پیشنهاد محمدمهدی مفتح مبنی بر حذف جزء دوم بند (خ) تبصره 6 این لایحه با 136 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در جزء 2 حذف شده این بند آمده بود: به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یک‌بار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.