جمعه؛ 19 خرداد 1402

یک نماینده مجلس عنوان کرد: یکی از دلایل وجود خام فروشی در کشور این است که شرکت ها انگیزه ای برای توسعه زنجیره ارزش خود ندارند و با خوراک و سوخت ارزانی که در اختیار دارند، سود خوبی می برند. این شرایط ما را در وضعیت تله صادرات انرژی مجازی گیر انداخته است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، کیومرث سرمدی با اشاره به اینکه ورود فناوری به صنایع از اصلی ترین راهکارها برای مقابله با خام فروشی و انرژی فروشی مجازی است، گفت: در قانون جهش تولید دانش بنیان که در مجلس در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری به تصویب رسید.

این نماینده مجلس اظهارداشت: اعتبار مالیاتی نیز مکانیسم دیگری است که در راستای تشویق صنایع به تقویت بخش تحقیق و توسعه خود به اجرا گذاشته می شود. قانونگذار عامدانه از اعتبار مالیاتی به جای معافیت مالیاتی استفاده کرده تا بتواند به صورت هدفمند به تقویت بخش تحقیق و توسعه صنایع بپردازد، زیرا شرکت ها باید اعتبار مالیاتی را در ارتباط با توسعه زنجیره ارزش محصولاتشان به کار بیندازند.

وی افزود: به نظر می رسد، یکی از دلایل وجود خام فروشی در کشور این است که شرکت ها انگیزه ای برای توسعه زنجیره ارزش خود ندارند و با خوراک و سوخت ارزانی که در اختیار دارند، سود خوبی می برند. این شرایط ما را در وضعیت تله صادرات انرژی مجازی گیر انداخته است.

زیرا رقابت پذیری محصولات صادراتی ما به خاطر ارزش آن ها نیست، بلکه به دلیل رانت انرژی ای است که دولت به صنایع می پردازد. از طرف دیگر، حیات صنایع به دریافت خوراک و سوخت ارزان گره خورده است. به این ترتیب، صنایع ما درگیر شرایط اسفناکی هستند که کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است. این وضعیت لزوم چاره اندیشی برای برون رفت از این شرایط را به وجود آورده است.

به گفته کارشناسان باید سیاست گذاری ها به گونه ای باشد که خام فروشی برای صنایع از صرفه اقتصادی بیفتد و سود برایشان در توسعه زنجیره ارزش محصولات باشد.

مثلاً در یک پیشنهاد مطرح شده است که خام فروش ها از دریافت یارانه محروم شوند و یارانه انرژی فقط به توسعه زنجیره ارزش محصولات اختصاص یابد.

مشوق هایی همچون اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه نیز از دیگر راهکارهای مهم و اساسی برای حل و فصل مشکل تله صادرات انرژی مجازی در کشور است. نظرات کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را در ادامه در این خصوص می خوانید.

سرمدی در خصوص گیر افتادن کشور در تله صادرات انرژی مجازی تصریح کرد: یکی از آسیب های تولیدات در کشورمان مخصوصاً در بخش خلق ثروت موضوع خام فروشی است که به دلایل متعدد رخ داده است.

متاسفانه در حال حاضر ما محصولات خود را با قیمت های بسیار پایین صادر و همان محصولات را به صورت فرآوری شده با قیمت های گزاف مجدداً وارد می کنیم.

یکی از دلایل خام فروشی در کشورمان و گیر افتادن در تله صادرات انرژی مجازی که آمارش وجود دارد، نبود زیرساخت های لازم برای فرآوری محصولات است.

از طرف دیگر، رانت هایی که دولت به صنایع در حوزه انرژی پرداخت می کند نیز می تواند عامل دیگری برای این موضوع باشد. عدم نظارت دقیق بر فرآیند اجرای قوانین مقابله با خام فروشی در کشور نیز از دیگر دلایل است.

وی در ادامه گفت: واقعیت این است که در برخی موارد ما فرآوری جزئی روی خوراک اولیه انجام می دهیم و محصول را به صورت نیمه خام صادر می کنیم. این هم مصداقی از همان خام فروشی است.

زیرا این سطح از فرآوری برای ما ارزش افزوده زیادی ایجاد نمی کند و در واقع با صادرات ماده اولیه به صورت خام تفاوتی زیادی ندارد. در این شرایط می توانیم بگوییم که درگیر صادرات انرژی مجازی هستیم.

ما باید بر اساس تکنولوژی های روز و متناسب با نیاز بازارهای جهانی اقدام به تولید کنیم. فاصله گرفتن از خام فروشی فواید زیادی برای کشور خواهد داشت.

از این طریق اشتغال ایجاد می شود، ارزآوری رقم می خورد و به نوعی از ذخایر ملی کشور صیانت می کنیم و آن ها را رایگان در اختیار دیگران قرار نمی دهیم.

سرمدی خاطرنشان کرد: ورود فناوری به صنایع از اصلی ترین راهکارها برای مقابله با خام فروشی و انرژی فروشی مجازی است است.در قانون جهش تولید دانش بنیان که در مجلس در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری به تصویب رسید.

اعتبار مالیاتی نیز مکانیسم دیگری است که در راستای تشویق صنایع به تقویت بخش تحقیق و توسعه خود به اجرا گذاشته می شود.

قانونگذار عامدانه از اعتبار مالیاتی به جای معافیت مالیاتی استفاده کرده تا بتواند به صورت هدفمند به تقویت بخش تحقیق و توسعه صنایع بپردازد. زیرا شرکت ها باید اعتبار مالیاتی را در ارتباط با توسعه زنجیره ارزش محصولاتشان به کار بیندازند.