جمعه؛ 19 خرداد 1402

مجلس به شرکت های دولتی اجازه داد تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای طرح های مصوب شورای اقتصاد منتشر کنند.

به گزارش “ایران اقتصادی”، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (الف) و (ب) تبصره 5 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش هزینه ای بند (الف) تبصره 5 ماده واحده این لایحه آمده است؛ تا برای طرحهایی که به‌تصویب‌‌ شورای اقتصاد ‌رسیده باشد، به مصرف برسانند.

همچنین بند الف تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه به شرح ذیل است:

شرکتهای دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (100,000,000,000,000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرحهایی که به‌تصویب‌‌ شورای اقتصاد ‌رسیده باشد، به مصرف برسانند.

همچنین براساس بخش هزینه ای بند (ب) تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه؛ اسناد خزانه اسلامی منتشره با سررسید تا پایان سال 1405 به طلبکاران دستگاههای ‌‌اجرائی بابت تأدیه مطالبات واگذار می‌شود. بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیش‌بینی‌‌ و قابل پرداخت است. تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده (30) قانون ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور مصوب 1351/12/10 توسط سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود.