دوشنبه؛ 15 خرداد 1402

مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی جهاد کشاورزی گفت: از امروز گوشت گرم گوساله با قیمت ۲۰۸ هزار تومان وارد بازار سازمان میادین تهران شد و این مسیر ادامه دارد تا قیمت گوشت به تعادل برسد.