سه‌شنبه؛ 16 خرداد 1402
تورم

بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه 1401 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه 1400 معادل به 43.6 درصد رسید.

به گزارش “ایران اقتصادی”، خلاصه نتايج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران (براساس سال پايه 100=1395) در بهمن‌ماه 1401 به شرح ذيل است:

– شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در بهمن‌ماه 1401 به عدد 745.1 رسيد که نسبت به ماه قبل 4.4 درصد افزايش يافت.

– شاخص مذکور در بهمن‌ماه 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 54.6 درصد افزايش داشته است.

– نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به بهمن‌ماه 1401 نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن‌ماه 1400 معادل43.6  درصد مي‌باشد.

گفتنی است تمامی آمارهای مربوط به نرخ تورم از سال 1397 به بعد نیز در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، در منوی آمارها و داده ها/ آمارهای اقتصادی/ سری زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بروزرسانی شد.