یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

نمایندگان مردم در مجلس، ‌مـیزان مـالیات طرح (پـروژه)‌های مـسکن مهـر بـابت هـر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن(شامل ساخت آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) را ۳ میلیون ریال تعیین کردند.

به گزارش “ایران اقتصادی”، در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (الف) تبصره 11 ماده واحده لایحه مذکور را با 156 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره 11 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ ‌مـیزان مـالیات طرح (پـروژه)‌های مـسکن مهـر بـابت هـر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های 1398 الی 1402 در طرح(پروژه)‌های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (3.000.000) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه)‌‌ها تعلق نمی‌گیرد.