پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402

مشاور مدیر عامل آبفای استان تهران اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته مصرف آب تهران به ۵۲ هزار لیتر بر ثانیه رسید که نشان دهنده افزایش مصرف آب از ذخایر سد‌ها است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، حبیب الله براتی بیان داشت: وضعیت منابع آب در سد‌های تامین کننده آب تهران به دلیل دو دوره متوالی خشکسالی و کمبود بارش‏ در امسال کماکان نامناسب است.

مشاور مدیر عامل آبفای استان تهران افزود: در تاریخ ۵ اسفند، مجموعه آب مانده در سد‌های پنجگانه تهران ۸۴ میلیون متر مکعب بود.

وی ادامه داد: سال گذشته در همین تاریخ، میزان ورودی آب به سد‌ها حدود ۲۵ هزار لیتر بر ثانیه بوده که امروز به ۱۷ هزار لیتر به ثانیه کاهش یافته است.

براتی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته مصرف آب تهران به ۵۲ هزار لیتر بر ثانیه رسید که نشان دهنده افزایش مصرف آب از ذخایر سد‌ها است.

وی ادامه داد: با وجود اینکه در حوزه‌های کوهستانی شاهد بارش برف بودیم، اما این برف تا فرودین و اردیبهشت زمان می‌برد تا به روان آب تبدیل شود و به پشت سد برسد‏، بنابراین از شهروندان درخواست داریم که در این ماه پرمصرف سال که از لحاظ میزان مصرف با تیر ماه رقابت می‌کند‏ تا حد امکان صرفه جویی و به پایداری شبکه کمک کنند.

مشاور مدیر عامل آبفای استان تهران اضافه کرد: حجم بارندگی‌های اخیر در حوزه شهر تهران، کمتر از ۵۰ درصد میانگین ۲۵ ساله بوده است، البته این خشکسالی تنها مربوط به کشور ما نیست و حتی در خیلی از کشور‌های اروپایی که میزان بارندگی‌های زیاد دارند، خشکسالی‌های دوره ۵۰ ساله در حال تکرار است.