جمعه؛ 11 فروردین 1402

رونق مبادلات کالایی و حمل و نقل از کریدور شمال-جنوب، عامل رشد ترانزیت از دریای خزر است و در 11 ماهه امسال ترانزیت از بنادر شمالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 400 درصد رشد دارد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، بیشترین ترانزیت از دریای خزر حمل کالا از هند به آستراخان، سن پترزبورگ و مسیر برعکس را شامل می‌شود. در حال حاضر بخش زیادی از بار ترانزیتی به مقصد روسیه از بنادر شمالی مبادله می‌شود.

حسـین یونسـی، مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی اسـتان گیلان، در گفت‌و‌گو با «ایران»، با اشاره به رشد 400 درصدی ترانزیت از دریای خزر، گفت: مهمترین مشکل ما در بنادر شمالی اکنون ترانزیت خودرو است که برای حمل آن نیاز به کشتی رو- رو داریم. به گفته یونسی خودرو از امارات به مقصد آستاراخان یا اوکتائو در قزاقستان از دریای خزر ترانزیت می‌شود برای افزایش سرعت ترانزیت خودرو اخیر یک کشتی رو- رو توسط کشتیرانی دریای خزر اختصاص یافته است.

یونسی عامل ماندگاری بار در بنادر شمالی را افزایش زمان تخلیه و بارگیری در بندر آستراخان عنوان کرد چون به گفته او در این بندر ارائه خدمات ضعیف است از سوی دیگر کشتی‌ها بیشتر تمایل دارند بار را به این بندر انتقال دهند چون از آن طرف نیز با بار برمی‌گردند اما در مسیر اکتائو در قزافستان معمولاً کشتی‌ها از آنجا خالی بر می‌گردند و بار یک سر خالی دارند به همین دلیل کشتی در مسیر اوکتائو کمتر تردد می‌کند.

وی افزود: همچنین در آستارخان و برخی بنادر دیگر لایروبی انجام نشده و کشتی 5 هزار تنی فقط 3 هزار تن بار حمل می‌کند اما ما در بنادر شمالی بخصوص انزلی لایروبی را انجام داده‌ایم و مشکلی نداریم.

بنـدر انزلـی بـا بیشـترین جابه جایـی کانتینـر در دریـای خزر نقـش محـوری در مسـیر کریـدور شـمال-جنوب بـر عهـده دارد. درحال حاضـر 45 درصـد عملیـات کانتینـری شـمال کشـور در بندر انزلی انجام می‌شـود.

مهمترین مزیت بنادر شمالی، ترانزیت کالا در مسیر کریدور شمال-جنوب است که با افزایش بار روسیه از این مسیر، ترانزیت از دریای خزر نیز افزایشی شده است.

ایــــن کریـدور در مــرحله اول 10 میلیـــون تـن کالای تــــرانزیتی را عبـور خواهــد داد. بخش ریلی کریدور شمال – جنوب نقش مهمی در انتقال بار در این کریدور دارد.

هم‌اکنون زمان احداث و تکمیل 35 کیلومتـر از راه آهن رشـت – بندرکاسـپین و 164 کیلومتر راه آهن رشت-آستارا بـه دلیـل عـدم تأمین به‌موقع منابـع مالـی نامشخص است.

رشد ترانزیت از دریای خزر نشان می‌دهد رونق تــرانزیت در کــریــدور شـمال – جنوب رخ داد و این کریدور فعال شده است. اما برای رسیدن به سهـــم واقعی امکانات و سـایر زیرســـاخت‌های حمـل ونقلی و مسیـــرهای تــرکیبــی در ایــن کریــدور، باید تکمیل شـوند تا هدف ترانزیت 20 میلیون تنی که برنامه راهبردی دولت در بخش تجارت و حمل و نقل است محقق شود.

مدیرکل بنادر گیلان علاوه بر ترانزیت از رشد 3 درصد صادرات و واردات از دریای خزر خبر داد و گفت: کشتی‌های باری صادراتی و وارداتی در مسیر خزر با دو سر بار تردد می‌کنند که نشان دهنده رونق تجارت کشور است.

در حال حاضـر خطـوط منظـــم کشـتیرانی از مبـدأ بنادر گیلان بـه مقاصـد بنـادر جنوبـی روسـیه در آسـتراخان، بنـادر مـــاخاچ کالا و اکتائـــو، در داغسـتان و قزاقسـتان راه‌اندازی شـده اسـت.

راه‌اندازی ایـن خطـوط منظـم کـه اغلـب خط کانتینـری هسـتند، موجـب شـده بنـدر انزلـی بـه عنوان کانـون حمل ونقـل کانتینری شـمال کشـور به مقصد بنادر حاشـیه دریای خزر قلمداد شود.

تخلیه و بارگیری 210 میلیون تن کالا از بنادر

مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی نیز علاوه بر افزایش فعالیت بنادر شمالی از افزایش عملکرد بنادر در سال‌جاری خبر داده است. به گفته علی‌اکبر صفایی ترافیک انواع کالاهای خارجی به بنادر بازرگانی کشور در سال‌جاری، بین ۸ تا ۱۰ درصد- در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته- رشد داشته است.

وی افزود: تا پایان سال و با توجه به افزایش تجارت کشور در نیمه دوم سال‌جاری، عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در بخش‌های صادرات، واردات، ترانزیت از مرز ۲۱۰ میلیون عبور خواهد کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی عمده پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی تعریف شده دریایی و بندری برای سال ۱۴۰۱ را اقدماتی با تأثیر بر اقتصاد ملی و معیشت مردم ساحل نشین، نام برد که به گفته او بخشی از پروژه‌ها در این راستا به بهره‌برداری رسیده و بخش بزرگی نیز در دست اجراست.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با رایزنی و نشست‌های کاری و هدفمند با کشورهای روسیه، قزاقستان و عمده کشورهای شرق دریای خزر و همچنین توسعه همکاری‌های دریایی و بندری با کشورهای هند، امارات متحده عربی و عمان، در قالب اتصال و ارتباط این کشورها از طریق بنادر ایرانی در شمال و جنوب کشور، سبب شد ترانزیت از دریای خزر رشد کند.

صفایی اظهار داشت: سیاست دولت و برنامه‌ریزی سازمان بنادر در حوزه فعالیت‌های ترانزیتی از خزر، علاوه بر افزایش مبادلات ترانزیتی، نهادینه‌سازی این فرایند به صورت بلندمدت و نفع اشتراکی از پتانسیل موجود حمل‌ونقلی، از طریق سرمایه‌گذاری مشترک است.