یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

مرکز آمار ایران با اعلام تغییرات نرخ تورم دهک های هزینه ای در بهمن ماه سال جاری، اعلام کرد: نرخ تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ٧١.٣ درصد برای دهک اول تا ٦٦.٣ درصد برای دهک­ هشتم در نوسان است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، نرخ تورم کل کشور در بهمن ماه ١٤٠١ برابر ٤٧,٧ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٥.١ درصد برای دهک­­ دهم تا ٥٤.٩ درصد برای دهک­ اول نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ٧١.٣ درصد برای دهک اول تا ٦٦.٣ درصد برای دهک­ هشتم است.

همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٥.١ درصد برای دهک های اول و چهارم تا ٣٩.٤ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٩,٨ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٩.٦ واحد درصد) ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد افزایش داشته و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد افزایش داشته است.