جمعه؛ 11 فروردین 1402

طبق اعلام بانک مرکزی، در دی‌ماه سال جاری حدود 6 میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک مبادله‌ شد که 93.2 درصد این چک‌ها وصول شده است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، طی دی ماه 1401 در سامانه چکاوک حدود 6 میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود 4214 هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 8.6 درصد کاهش و از نظر مبلغ 5.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در دی ماه به ترتیب 93.2 درصد و 91.5 درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (آذر ماه) به ترتیب معادل 93.1 درصد و 91.5 درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر 91.6 درصد و 88.7 درصد بوده است.

شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در دی‌ماه 1401 به لحاظ تعدادی، 6.8 درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد 6.9 درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

خاطرنشان می‌شود شاخص نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از اردیبهشت سال جاری به صورت متوالی نزولی بوده و از ۹.۸ درصد به ۶.۸ درصد در دی‌ماه رسیده است.