دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

مدیر کل دفتر بهبود و کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان گفت: آمار صادرات آبزیان در سال جاری نشان می دهد از دهم تا هفدهم بهمن امسال دو میلیون و ۲۶۴.۵ تن انواع آبزی از ایران صادر شده است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، عباس مختاری گفت: از دهم تا هفدهم بهمن امسال دو میلیون و ۲۶۴.۵ تن انواع آبزی از کشور صادر شده است.

وی افزود: در این تاریخ خوراک ماهی قزل آلا با ۱۰۴.۸ تن بیشترین حجم صادرات را تشکیل می‌دهد و خوراک ماهی کپور نیز رقمی معادل ۴۸۷.۲ تن را داراست.

مدیر کل دفتر بهبود و کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان تصریح کرد: در این مدت ۲۹۱.۹ تن ماهی خشک، ۲۳۸.۵ تن ماهی تازه، ۱۸.۵ تن خرچنگ، ۲۷.۸ تن ماهی مرکب، ۳۴۵.۳ تن ماهی یال اسبی صادر شده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: حجم میگوی صادر شده ۵۶۱ تن، ماهی حسون ۸۴ تن، مارماهی ۷۸/۴ تن ماهی طلال حجمی معادل ۲۶/۵ تن را داشته است.

مختاری حجم کل آبزیان صادرشده را ۲۶۴.۵ تن عنوان کرد و تصریح کرد: در این مدت فقط ۷۲.۷۵ تن اسکیپ چک به کشور وارد شده است.