جمعه؛ 19 خرداد 1402

بر پایه آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد، از قریب به ۸۹ میلیون تن مجموع اقلام فولادی در کشور طی ۱۰ ماهه امسال، حدوداً ۱۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تن صادر شده که در مجموع نسبت به میزان صادرات اقلام فولادی در مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، همچنین طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه دو میلیون و ۳۲۸ هزار تن مقاطع طویل فولادی صادر شده که نسبت به دو میلیون و ۲۳۲ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته چهار درصد بیشتر شده و تنها مقطع فولادی است که میزان صادرات آن افزایشی ثبت شده است.

از میزان مقاطع طویل فولادی صادر شده در ۱۰ ماهه امسال ۱۰ تن آن مختص دی ماه است.

صادرات شمش فولاد کمترین کاهش صادرات را به خود اختصاص داده و با پنج میلیون و ۷۴۸ هزار تن صادر شده در مجموع ۱۰ ماهه امسال یک درصد کاهش تولید را نسبت به پنج میلیون و ۸۰۷ هزار تن صادراتی در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ تجربه کرده است.

پس از آن، در حالی که در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ حدوداً دو میلیون و ۷۲۷ هزار تن محصولات فولادی تولیدی کشور به خارج صادر شده بود، در مدت مشابه امسال میزان صادرات این محصولات با کاهش دو درصدی معادل ۴۲ تن، به دو میلیون و ۶۸۵ هزار تن رسیده است.

در دی ماه امسال ۱۱۴ هزار تن آهن اسفنجی صادر شده که با مجموع ۶٣٠ هزار تن آهن اسفنجی صادر شده در ۹ ماهه ابتدایی امسال، در مجموع ۷۴۴ هزار تن صادر شده که نسبت به ۹۸۵ هزار تن صادراتی در مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمار، از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، ۳۵۷ هزار تن مقاطع تخت فولادی صادر شده که ۳۷ هزار تن آن در دی ماه صورت گرفته و در مجموع نسبت به صادرات این مقاطع در ٩ ماهه ۱۴۰۰ معادل ۴۹۵ هزار تن ۲۸ درصد کاهش صادرات رخ داده است.