جمعه؛ 19 خرداد 1402

سخنگوی کمیسیون کشاورزی با اشاره به کاهش میزان تولید چغندرقند در کشور، از افزایش واردات شکر به میزان 1.1 میلیون تن خبر داد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، ذبیح الله اعظمی با اشاره به کاهش میزان تولید چغندرقند در کشور گفت: تولید چغندرقند و به تبع آن شکر به میزان ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده و به همین دلیل میزان واردات شکر تا امروز به ۱.۱ میلیون تن رسیده است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس علت افزایش واردات شکر را کاهش میزان تولید چغندرقند در کشور و تفاوت قیمت ارز نیمایی با ارز آزاد عنوان کرد.

وی تاکید کرد: تفاوت قیمت ارز نیمایی با ارز آزاد تبدیل به مسئله ای شده که باید به ان توجه کرد و لذا در مقایسه با تولید، اشتیاق بیشتری برای واردات شکر وجود دارد.