جمعه؛ 11 فروردین 1402

۱۵ دستگاه تمام مجوزهایشان را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل کرده، اما به دلیل تعلل برخی دیگر از دستگاه‌ها اتصال ۹۸ درصد مجوزهای دستگاهی به درگاه ملی مجوزها محقق شده است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، ۹۸ درصد مجوزهای کسب و کار تا ۲۶ بهمن ماه به درگاه ملی مجوزها متصل شدند.بر این اساس تعداد ۱۵ دستگاه صد در صد مجوز هایشان را به درگاه ملی مجوزها متصل کرده‌اند.

همچنین از وزارت جهاد کشاورزی تعداد ۱۹ عنوان مجوز، وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی ۱۳ عنوان، وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد ۱۲عنوان، شهرداری کلانشهرها تعداد ۹ عنوان، وزارت راه و شهرسازی تعداد ۷ عنوان مجوز، بانک‌ مرکزی تعداد ۵ عنوان، وزارت آموزش و پرورش تعداد ۴ عنوان مجوز و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعداد ۳ عنوان مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است.

در این میان دستگاه هایی که هنوز مجوزهایشان به درگاه ملی مجوزها متصل نشده عبارتند از قوه قضاییه، وزارت کشور و جامعه حسابداران رسمی. بر اساس این گزارش دستگاه هایی که هنوز شرایط صدور مجوزهایشان را به درگاه ملی اعلام نکرده اند هم عبارتند از کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان برنامه و بودجه و فدراسیون های ورزشی.