شنبه؛ 05 فروردین 1402

از سوی هیات وزیران

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از تصویب آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی هیات وزیران خبر داد.

«عزیزاله قربانی» گفت: اینکه اخیرا ( ۲۶ مردادماه امسال) آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیات وزیران به تصویب رسیده است، گفت: در ماده ۱۸ این آیین نامه به این سازمان اجازه داده شده است با استفاده از منابع ملی و داخلی در اختیار نسبت به ایجاد ۴۰ شهرک فناوری جدید طی ۵ سال در استان‌های مختلف کشور اقدام کند. شهرک‌های فن آوری بر اساس مطالعات امکان‌سنجی اولیه به صورت تخصصی به واحدهای صنعتی مخاطب خدمات فناورانه ارائه می‌دهند.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران،  افزود: بر اساس ماده ۱۹ این آیین نامه نیز به این سازمان مجوزاحداث ۱۰۰۰ واحد کارگاهی در شهرک‌ها، نواحی صنعتی و شهرک‌های فناوری با هدف استقرار واحدهای دانش‌بنیان و واحدهای تحقیق و توسعه جهت ارائه خدمات به سایر واحدهای صنعتی داده شده است.

قربانی، در پایان بیان کرد: همچنین بر اساس ماده ۲۰ این آیین نامه واحدهای دانش بنیان دارای بدهی معوق که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری می‌رسند مشمول بخشودگی ۵۰ درصدی تعدیل مبلغ اقساط معوق حقوق انتفاع عرصه خواهند شد.

 

منبع ایرنا

اخبار مرتبط