سه‌شنبه؛ 01 فروردین 1402

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در فصل پاییز ١٤٠١ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٤,٦ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣.٤- درصد) ٨.٠ واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در فصل پاییز ١٤٠١ شاخص قيمت نهاده‌هاي ساختمان‌هاي مسكوني شهر تهران ١٥٦١,٠ می‌باشد که نسبت به فصل قبل ٤.٦ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٣١.٦ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ٣٤.٧ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل پاییز ١٤٠١ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل(تورم فصلی)٤,٦ درصد می‌باشد، که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣.٤- درصد) ٨.٠ واحد درصد افزایش داشته است.

در فصل پاییز ١٤٠١، در بين گروه‌های اجرايي، بيشترين تورم فصلی با ١٨,١ درصد مربوط به گروه اجرايي «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» و کمترین تورم فصلی با ٢.٢ درصد کاهش، مربوط به گروه اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه» می‌باشد.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز١٤٠١ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ٣١,٦ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٩.٣ درصد) ٢.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٦٣,٩ درصد مربوط به گروه اجرایی « شیشه» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٥.٢ درصد مربوط به گروه اجرایی « آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» می­باشد.

کاهش تورم سالانه

در فصل پاییز١٤٠١ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٤,٧ درصد بوده كه در مقایسه با همين اطلاع در فصل قبل (٣٦.٧ درصد) ٢.٠ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بين گروه‌های اجرايي بيشترين تورم سالانه با ٧٦,٦ درصد مربوط به گروه اجرايي« شیشه » و كمترين تورم با ١٤.٦ درصد مربوط به گروه « آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده » بوده است.