سه‌شنبه؛ 01 فروردین 1402

قائم مقام وزیر در امور بازرگانی طی نامه ای مسئولیت همه امور مربوط به ستاد تنظیم بازار را به رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، سید مهدی نیازی قائم مقام وزیر در امور بازرگانی طی نامه ای خطاب به حسین فرهیده رییس سازمان حمایت، از وی خواست با استفاده از ظرفیت این سازمان، همکاری معاونت ها، ادارات استانی و عنداللزوم هماهنگی با سایر دستگاه های ذیربط نسبت به اجرای ماموریت های محوله و پیگیری موضوعات مرتبط اقدام نماید.

در متن نامه سید مهدی نیازی خطاب به فرهیده آمده است: بدین وسیله ماموریت و مسئولیت پیگیری و اقدام کلیه موضوعات مرتبط و ارجاع شده از سوی ستاد تنظیم بازار به جنابعالی واگذار می شود.
وی افزود: شایسته است با استفاده از ظرفیت سازمان حمایت، همکاری معاونت ها، ادارات استانی و عنداللزوم هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط، نسبت به اجرای ماموریت محوله و پیگیری موضوعات اقدام نمایید.
براساس این نامه؛ ماموریت تنظیم بازار محصولات و کالاهای مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق با شرح وظایف و ساختار ابلاغی، بر عهده دفاتر رشته فعالیتی و معاونت های ذیربط است.
قائم مقام در امور بازرگانی در این نامه تاکید کرد: ضمن ساماندهی مناسبت در سازمان حمایت، برنامه ریزی و هماهنگی لازم صورت پذیرفته و اقدامات مورد نیاز در اسرع وقت انجام شود.
سیدمهدی نیازی در پایان خواستار انعکاس مستمر گزارش اقدامات صورت گرفته و موانع پیشرو برای اجرای ماموریت ها و تکالیف محوله شده و برای ایشان آرزوی توفیق کرده است.