پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از بازگشایی دفتر نمایندگی این اتاق در چین برای ارتباط مستمر با همکاران چینی و ارائه خدمات به فعالین اقتصادی خبر داد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، مجیدرضا حریری درباره  اهمیت سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی به چین در سمینار تجاری ایران و چین در پکن اظهار داشت: فعالین اقتصادی باید با کوشش خود بیشترین بهره را از این عزم دوجانبه برده و با پیگیری توافقات بعمل آمده در این سفر، راه های نزدیکی دو ملت بزرگ ایران و چین و رشد روابط اقتصادی دو کشور را در برنامه کاری آینده خود قرار داده و با ارتباط مستمر، هر چه سریعتر در پی تحقق اهداف دوجانبه در حوزه های اقتصادی باشند.

رئیس اتاق ایران و چین رابطه اقتصادی بین دو کشور را به بنای عظیم تشبیه کرد که تحکیم آن وابسته به توسعه روابط اقتصادی بین شرکت های کوچک و متوسط است.