دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

واردکنندگان چای معتقدند طی ماه های اخیر ثبت سفارش واردات این محصول متوقف شده و در اختیار گروه خاصی قرار گرفته است، از این رو آنها امروز با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار بررسی و پیگیری این موضوع شدند.

به گزارش “ایران اقتصادی”، مدیران عامل واحدهای تولیدی و شاغل در صنایع بسته بندی و بازرگانی چای کشور معتقدند که آنها مجموعا در بر گیرنده حدود 75 درصد از اندازه واقعی این صنعت بوده، ولی به طور ناگهانی دچار وقفه اجباری در زنجیره تامین مواد اولیه (چای وارداتی) شده اند که دلیل آن نیز ممانعت از ثبت سفارش و واردات چای بوده که منجر شده هزار تن چای هم اکنون در گمرکات کشور بلاتکلیف باشد.

از طرف دیگر ثبت سفارش زیادی توسط 3 شرکت خاص صورت گرفته که با میزان مصرف و ظرفیت واقعی بازار چای کشور همخوانی ندارد، این در حالی است که میزان واردات منطقی چای، با لحاظ ادوار گذشته سالانه حدود 90 هزار تن با ارزبری حدود 550 میلیون یورو بوده است.

به همین دلیل آنها از معاون اول رئیس جمهور درخواست کردند تا به منظور حفظ امکان رقابت پذیری تجاری، جلوگیری از وقفه در چرخه واردات و تولید و عرضه، اشتغال مستقیم ده ها هزار پرسنل و مدیران و توزیع کنندگان، همچنین برای جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی و پیشگری از بروز این مسئله در سایر صنایع، تدبیری بیاندیشد تا ضمن بررسی موضوع، دستورات متقضی برای پیگیری این موضوع و اقدامات عاجل جهت بازگشت روال عادی در چرخه واردات و تامین مواد اولیه این صنعت صورت گیرد.