جمعه؛ 19 خرداد 1402

به گزارش “ایران اقتصادی”، از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم شرایط صدور 4842 مجوز به تصویب هیات مقررات زدایی رسیده و در درگاه مجوزها بارگزاری شده است.

دولت سیزدهم در راستای بهبود فضای کسب و کار کشور تلاش کرد با حذف امضاهای طلایی فضا را برای کسب و کار جوانان و کارآفرینان فراهم کند.

بر این اساس، تمهید فنی برای ثبت درخواست و صدور مجوزهای کسب و کار به صورت کاملا الکترونیک بدون حضور و بدون کاغذ از 4850 مجوز کسب و کار شناسایی شده در کشور، شرایط صدور 4842 مجوز به تصویب هیات مقررات زدایی رسیده و در درگاه مجوزها بارگزاری شده است.

همچنین از ابتدای سال 1401، 243 هزار و 994 تقاضای مجوز کسب و کار بدون حضور و بدون کاغذ و به طور کاملا الکترونیک صادر شد و 143 هزار و 784 درخواست در حال بررسی است.