پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402

مدیرعامل سازمان حسابرسی گفت: در سال جاری 91 شرکت دولتی به خاطر تخلفات حسابرسی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند از این بین برخی هم بانک‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مادرتخصصی بوده‌اند.

به گزارش”ایران اقتصادی” قدرت‌الله اسماعیلی مدیرعامل جدید سازمان حسابرسی امروز در اولین نشست خبری خود اعلام کرد: سازمان حسابرسی زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و بر اساس قانون بر عملکرد 750 شرکت دولتی و وابسته به دولت نظارت دارد و گزارش‌های متعدد حسابرسی، بازرسی قانونی،‌ حسابرسی عملیاتی و حسابرسی تملک دارایی سرمایه‌ای را تهیه و به مراجع ارسال می‌کند.

وی افزود: گزارش حسابرسی شرکت‌های عمومی دولتی برای اولین از طریق سامانه کدال در اختیار مردم قرار گرفت.

به گفته مدیرعامل سازمان حسابرسی، در 9 ماهه سال جاری 1671 فقره گزارش توسط سازمان حسابرسی صادر شده است که از این تعداد 52 درصد گزارش‌های دارای اظهارنظر مقبول، 46 درصد اظهارنظر مشروط و 2 درصد عدم اظهارنظر و همچنین اظهارنظر مردود داشته است.

اسماعیلی ادامه داد: در سال جاری 91 شرکت دولتی به خاطر تخلفات حسابرسی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند از این بین برخی هم بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مادر تخصصی بوده‌اند.

وی مهمترین موارد تخلف در این شرکت‌ها را عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون بودجه، قانون برنامه، قانون احکام دائمی و عدول از بودجه و نیز عدم رعایت قانون پولشویی عنوان کرد و گفت که یک سری تکالیفی به شرکت‌ها محول شده و برخی شرکت‌ها آن تکالیف را انجام نداده‌اند.

مدیرعامل سازمان حسابرسی گفت:‌ در سال گذشته قرارداد توسعه نرم‌افزار حسابرسی را منعقد کرده‌ایم، بهره‌برداری آزمایشی از سامانه این سازمان در سال آینده انجام خواهد شد.