دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

طبق آخرین داده‌های بانک مرکزی، بدهی خارجی ایران در پایان آبان امسال، برابر ۶ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار است که در مقایسه با پارسال، ۲ میلیارد و ۶۴۲ میلیون دلار کمتر شده است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، بانک مرکزی جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به آبان ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

برپایه آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان بدهی خارجی ایران در پایان آبان ماه ۱۴۰۱ براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۶ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار است.

براساس این گزارش، چهار میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار از بدهی خارجی ایران، بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو رقمی افزون بر ۶ میلیارد و ۲۳۰ میلیون یورو اعلام شده که چهار میلیارد و ۵۳۴ میلیون یورو از آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۶۹۶ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.