یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

با طرح پیشنهاد در لایحه بودجه؛

دولت در لایحه بودجه 1402 پیشنهادی را مطرح کرد که در صورت موافقت نمایندگان وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت می توانند مدیرعامل بانک های زیرمجموعه خود را انتخاب و منصوب کنند.

به گزارش “ایران اقتصادی”، بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر اساس بند «م » تبصره 11 لایحه بودجه سال 1402 کل کشور دولت پیشنهادی را مطرح کرده است که اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل برخی بانک های دولتی با پیشنهاد وزرای مربوطه تعیین شوند.

بدین ترتیب در صورت موافقت نمایندگان و شورای نگهبان تعیین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک های مسکن و صنعت و معدن با پیشنهاد وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی این بانک ها در قالب مقررات بانک مرکزی انجام می شود.

لازم به ذکر است تا پیش از این، مطابق تبصره ماده6 ( قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانک ها، وظیفه پیشنهاد عضو یا اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک ها برای تصویب در مجمع عمومی و درنهایت صدور حکم را برعهده داشت.

بنابراین هیئت مدیره و مدیرعامل بانک های تخصصی مسکن و صنعت و معدن به وزرای مربوطه مغایر با قانون دائمی فوق ذکر بوده و تصویب آن در بودجه مستلزم دوسوم آرای نمایندگان است تا در ادامه به بررسی محتوایی حکم پیشنهادی و اظهارنظر کارشناسی درخصوص آن پرداخته خواهد شد.