دوشنبه؛ 15 خرداد 1402

رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۱۸۷ کشور دنیا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در راستای مقابله با تقاضاهای سفته بازانه اجرا می‌کنند.

به گزارش “ایران اقتصادی”، مهدی موحدی بکنظر رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ضرورت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: آمریکا از سال ۱۹۱۳ و انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم طرح مالیات بر سوداگری را اجرا کردند.

وی با بیان اینکه ۱۸۷ کشور دنیا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در راستای مقابله با تقاضاهای سفته بازانه اجرا می‌کنند، افزود: این طرح بسیار مهمی است که باید به این سمت حرکت کنیم این در حالی است که در گذشته انگیزه‌ای از سمت سیاست‌گذاران برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه نبوده است.

رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه به تقاضاهای سفته بازانه در بازار مسکن گفت: از ۵۰ سال پیش تا کنون اتفاق‌هایی در اقتصادمان رقم خورده است و این موضوع مطرح شده که از زمان هخامنشیان ایرانیان بر روی ملک سرمایه‌گذاری می‌کردند در حالی که این گزاره غلطی است.

وی ادامه داد: به استناد مرکز ملی آمار ۸۰ درصد از حجم نقدینگی موجود در بازار مسکن معطوف به تقاضای مصرفی بوده است. این در حالی است که اکنون تنها ۲۰ درصد تقاضاها مصرفی است و بیشتر گرایش به سمت تقاضاهای سرمایه است.

موحدی خاطرنشان کرد: اکنون به دلیل فقدان طرح مالیات بر عایدی سرمایه، حجم نقدینگی موجود در بازار مسکن معطوف به تقاضای سرمایه‌ای شده است.

وی با بیان اینکه جذابیت بازار سفته بازی منجر به فعالیت‌های غیرمولد شده است، گفت: ما دچار یک شکست تدریجی در ساختار تولید بودیم که به خاطر تحریم و جنگ بود و موانع تولید منجر شده که تولیدکننده‌ها کارگاه‌ها را رها کنند و وارد بازارهای سفته بازانه شوند.

رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: سال گذشته سه هزار هزار میلیارد شبکه بانکی تسهیلات پرداخت کرده که کمتر از هشت درصد وارد تولید شده است و تا زمانی که تقاضای سرمایه‌ای رشد پیدا کند قیمت این دارایی‌ها افزایش یافته و به دنبال آن تورم و نیاز به نقدینگی ایجاد شود.