دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

بیمه مرکزی گزارش داد:

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی طی گزارشی در تشریح دستآورد های صنعت بیمه کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، از رشد 58 درصدی حق بیمه تولیدی در 9 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش “ایران اقتصادی” در این گزارش با اشاره به شروع فعالیت دولت سیزدهم از ابتدای شهریور ماه سال 1400  آمده است: در هفت ماهه انتهایی سال 1400 و 9 ماهه ابتدایی سال 1401، عملکرد صنعت بیمه در دولت سیزدهم به ترتیب موجب 751/1 و 1268/5 هزار میلیارد ریال تولید حق بیمه شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 36/6 و 58/4 درصد رشد نشان می دهد.

این گزارش می افزاید: در هفت ماهه آخر 1400 و 9 ماهه اول 1401، با فعالیت دولت سیزدهم به ترتیب 466/2و 642/4 هزار میلیارد ریال در صنعت بیمه خسارت پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد 54/1 و 56/7 درصد است.

بنا براین گزارش، بر اساس عملکرد (حق بیمه و خسارت) صنعت بیمه در دولت سیزدهم، “نسبت خسارت” در هفت ماهه انتهایی سال 1400 و 9 ماهه نخست 1401 به ترتیب 1/62 و 6/50 درصد است  که در 9 ماهه اول سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل 0/6 واحد کاهش دارد.

بر این مبنا، صنعت بیمه در دولت سیزدهم، طی مقاطع زمانی مورد بررسی در سالهای 1400 و 1401 به ترتیب 40/4 و 52/5 میلیون بیمه نامه صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از 4/7 و 4/2 درصد رشد برخوردار است.

این گزارش تصریح دارد: طی مقاطع زمانی مورد بررسی در سالهای 1400 و 1401، صنعت بیمه در دولت سیزدهم به ترتیب 32 و 55/4 میلیون فقره خسارت پرداخت کرده است که در 9 ماهه اول سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل، معادل 38/4 درصد رشد داشته است.

گزارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، بیان میدارد، طی مقاطع زمانی مورد بررسی در سالهای 1400 و 1401 در دولت سیزدهم، سهم بخش غیردولتی در صنعت بیمه به ترتیب 68/1 و 74/1 درصد است که در 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 6/3 واحد افزایش داشته است.

در این گزارش می خوانیم: در دولت سیزدهم طی هفت ماهه آخر سال 1400، سهم 3 رشته بیمه: شخص ثالث-مازاد، درمان و زندگی (عمر) به ترتیب 34/6، 17/4 و 16 درصد بود که در 9 ماهه اول سال 1401 به ترتیب به 29/7، 30/1 و 14/2 درصد رسیده است که بیشتر، نشان دهنده کاهش سهم بیمه اجباری شخص ثالث در ازاء افزایش سهم بیمه درمان در بازار بیمه است.

در بخش دیگری از این گزارش، برنامه های عملیاتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق سند تحول دولت مردمی و اولویت‌های ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی از جمله، شامل “ایجاد نظام بیمه‌های تکافل در قالب عرضه محصولات جدید بیمه‌ای و یا تاسیس موسسات تخصصی مربوط”، “مقررات زدایی و کاهش تصدی گری دولت از طریق اصلاح مقررات و آیین نامه های مربوط”، “ایجاد زمینه های قانونی برای انتشار اوراق بهادار بیمه ای با همکاری سازمان بورس و سایر مراجع قانونی” و “راه اندازی مرکز نوآوری صنعت بیمه” عنوان شده است.

بر این مبنا، “تدوین سند پدافند غیر عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران”، “اجرای طرح تعمیم پوشش بیمه های درمان تکمیلی به گروه های شغلی کم تعداد”، “پیاده سازی شیوه نظارت هوشمند بیمه”، “اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت”، “راه اندازی سامانه کشف تقلب و تخلف (مبتنی بر هوش تجاری)”، “راه اندازی سامانه ثبت و اعلام تخلفات در صنعت بیمه”، “اجرای پروژه ارزیابی آنلاین خسارت و پرداخت الکترونیکی خسارت (بیمانی)” و “تجمیع اطلاعات بیمه شدگان درمان تکمیلی از جمله دیگر برنامه های عملیاتی بیمه مرکزی برای آینده است.

در این گزارش، مواردی چون، “ارائه خدمات الکترونیکی کروکی تصادفات (کروکی آنلاین)”، “راه اندازی سامانه نرم افزاری ارزیابی ریسک در رشته بیمه اتومبیل (سناب)”، “پیاده سازی سوئیچ بیمه یکپارچه کننده صنعت بیمه و اکو سیستم بیمه” و “توسعه مرکز داده  پشتیبان در مواقع بحران (DISASTER)” به عنوان دیگر برنامه های عملیاتی بیمه مرکزی در راستای تحقق سند تحول دولت مردمی مورد اشاره قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این گزارش، عملکرد بیمه مرکزی در راستای هدایت و نظارت بر امر بیمه و حمایت از حقوق بیمه‌گذاران تشریح و در این راستا از انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک (Risk) در رشته‌های آتش‌سوزی، مهندسی و پول در صندوق برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هفت شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، ملت و سامان با راهبری این سازمان و با سقف تعهد 7 هزار میلیارد ریال برای هر ریسک؛ خبر داده شده است.

انعقاد قرارداد مازاد خسارت حوادث فاجعه‌آمیز (CAT) در رشته‌های آتش‌سوزی، مهندسی و پول در صندوق برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و چهار شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا با راهبری این سازمان و با سقف تعهد 150 هزار میلیارد ریال در هر حادثه؛ بخشی دیگر از اقدامات بیمه مرکزی در این راستا را تشکیل می دهد.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در گزارش خود، انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه‌آمیز برای قبولی‌های اختیاری و قراردادی بیمه مرکزی در رشته‌های آتش‌سوزی، مهندسی و پول در صندوق با سقف تعهد 7 هزار میلیارد ریال برای هر ریسک؛ را بعنوان بخش دیگری از تعهدات خود به منظور حمایت از حقوق بیمه‌گذاران مورد اشاره قرار داده است.

بنا بر این گزارش، انعقاد قرارداد مازاد خسارت  بیمه مرکزی در رشته پی‌اند‌آی با حداکثر تعهد 50 میلیون یورو؛ انعقاد قرارداد مازاد خسارت در رشته پی‌اندآی با راهبری بیمه مرکزی برای موسسه بیمه متقابل کیش با حداکثر تعهد یک میلیارد دلار؛ انعقاد قرارداد مازاد خسارت در رشته پی‌اندآی با راهبری بیمه مرکزی برای موسسه بیمه متقابل اطمینان متحد قشم با حداکثر تعهد یک میلیارد دلار؛ انعقاد قرارداد مازاد خسارت بیمه مرکزی در رشته‌های باربری و کشتی با حداکثر تعهد 50 میلیون یورو و انعقاد قرارداد مازاد خسارت بیمه مرکزی در رشته بیمه‌های هواپیما با حداکثر تعهد 60 میلیون یورو بخش دیگری از اقدامات مورد اشاره بیمه مرکزی را به خود اختصاص می دهد.