یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

طبق اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت مالیات پزشکان، مالیات تشخیصی و قطعی پزشکان در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۵۶۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به گزارش “ایران اقتصادی”، از مبلغ مذکور، حدود ۶۶۰ میلیارد تومان بصورت توافقی (تبصره ماده ۱۰۰) و ۹۰۰ میلیارد تومان در قالب برگ تشخیص ناشی از حسابرسی اظهارنامه‌های تسلیمی خواهد بود.

همچنین یکهزار میلیارد تومان از ۱۵۶۰ میلیارد مالیات مقطوع و تشخیصی پزشکان، در همان سال ۱۴۰۰ بصورت علی الحساب وصول شده است.

رقم ۱۵۶۰ میلیارد تومان مالیات سال 1400، نسبت به سال ۱۳۹۹ برابر ۴۲ درصد افزایش داشته است.

تعداد پزشکانی که اظهار نامه ارائه و دارای پرونده مالیاتی بوده اند، در سال ۱۴۰۰ با ۲۰ درصد رشد به ۴۰ هزار و ۴۱۸ مورد رسیده است.

در ۹ ماهه امسال نیز ۸۰۶ میلیارد تومان مالیات علی الحساب از پزشکان دریافت شده است.

پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال با ۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۱۰۷۰ میلیارد تومان برسد.