دوشنبه؛ 15 خرداد 1402

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین دستمزد کارگران توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال برگزاری است و کارشناسان فعالیت‌هایشان را انجام می‌دهند.

به گزارش “ایران اقتصادی”، سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تعیین حقوق و مزد کارگران بر اساس فرآیند قانونی و اصل بر سه جانبه گرایی است.

وی افزود: باید نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به تفاهم برسند و نتیجه آن ابلاغ می‌شود.

مرتضوی با بیان اینکه وزارت کار برنامه های مختلفی برای شناسایی افراد جویای کار انجام داده است، گفت: راهکارهای مناسبی برای کارگران بخصوص کارگران متاهل و دارای فرزند در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت: کارگاه ها با کمبود نیروی کار مجرب مواجه هستند که در این راستا سازمان فنی و حرفه‌ای کشور بر اساس نیاز کارخانه ها نیروهای کار را تربیت کرده و در اختیار آنها قرار دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم در حوزه اشتغال اهتمام جدی دارد، گفت: درصدد هستیم با اقدامات مختلف رکورد جدیدی را در اشتغال ثبت کنیم.