شنبه؛ 05 فروردین 1402

مبادلات تجاری ایران و آلمان در ۱۱ ماهه سال ۲۰۲۲ با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده و به ۱.۷۲۵ میلیارد یورو رسید.

به گزارش “ایران اقتصادی”، وزارت صمت با اعلام رشد دو رقمی تجارت با آلمان و اتحادیه اروپا در دولت سیزدهم، عنوان کرد: با وجود لفاظی‌های مقامات دولت آلمان، این کشور با صادرات ۱.۴۶۵ میلیارد یورویی بیشترین سهم را در میان اعضای اتحادیه اروپا در صادرات به ایران داشته و مبادلات تجاری آلمان با ایران در سال ۲۰۲۲ با رشد دو رقمی مواجه شده است.

همچنین صادرات آلمان به ایران در ۱۱ ماهه ۲۰۲۲ رشد ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. واردات آلمان از ایران نیز در ۱۱ ماهه ۲۰۲۲ با رشد ۵ درصدی مواجه شده و به ۲۶۰ میلیون یورو رسیده است.

️کل مبادلات تجاری ایران و آلمان در ۱۱ ماهه ۲۰۲۲ با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده و به ۱.۷۲۵ میلیارد یورو رسیده است. مبادلات دو کشور در ۱۱ ماهه ۲۰۲۱ بالغ بر ۱.۵۵۱ میلیارد یورو اعلام شده بود.