دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم سرمایه‌گذاری برای تصفیه مازوت و استانداردسازی آن، بیان داشت: با توجه به مصرف بالای گاز در کشور، اصلاح رویه مصرف و بهینه سازی مصرف گاز در سطح کشور یک ضرورت است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر لزوم اصلاح رویه مصرف گاز در کل کشور، گفت: دولت استانداردسازی مازوت را الزامی کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بهینه‌سازی مصرف گاز در کل کشور، همچنین استانداردسازی مازوت از الزاماتی است که باید با سیاست‌های تشویقی و تنبیهی توسط دولت دنبال شود.

پورابراهیمی با اشاره به ضرورت گام برداشتن در مسیر بهینه‌سازی مصرف گاز و تلاش برای استانداری‌سازی مازوت، گفت: ایران یکی از کشورهای دارای بزرگ ترین ذخایر گاز و تولیدکننده آن در دنیا است و در مقابل نیز بالاترین میزان مصرف گاز را در دنیا داریم، لذا اصلاح رویه مصرف و بهینه سازی مصرف گاز در سطح کشور یک ضرورت است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: از سال‌های گذشته بحث بهینه‌سازی مصرف گاز مطرح شده و پیشنهاداتی نیز در این خصوص وجود دارد، ضمن آنکه همکاری مشترکی میان کمیسیون اقتصادی و کمیسیون انرژی مجلس در این زمینه شکل گرفته، با این وجود باید بتوانیم این اتفاق را در نظام اقتصادی کشور رقم بزنیم، چرا که به‌ یقین با بهینه‌سازی مصرف گاز می‌توان نیاز اقتصادی تمام بخش‌های کشور را پاسخ داد.

وی با بیان اینکه سیاست‌های مشوقی نیز در راستای کاهش مصرف موثر خواهد بود، مطرح کرد: دولت نیز اعلام کرده اگر سرانه مصرف نسبت به سال قبلی کم‌تر باشد، بخشی از هزینه مشترکان شامل بخشودگی خواهد شد، البته بخش ذخیره شده انرژی می‌تواند برای خانواده‌ها درآمد به همراه داشته باشد، هرچند سیاست‌های تنبیهی نیز باید پیش‌بینی شوند، تا اگر مصرف در هر بخشی از حد معینی بالاتر رفت، جریمه‌هایی لحاظ شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجموعه این سیاست‌ها یعنی سیاست‌های تشویقی همچون توزیع بخاری های استاندارد در میان مردم با قیمت‌های نازل و سیاست‌های تنبیهی می‌تواند ما را در مسیر بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک کند، از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در مسیر افزایش تولید، همچنین سرمایه‌گذاری برای تصفیه مازوت و استانداردسازی آن از مواردی است که باید دیده شود.