جمعه؛ 11 فروردین 1402

درآمدهای مالیاتی محقق شده سال 1401 تا پایان دی‌ماه به رقم 388 هزار و 738 میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم پیش بینی شده در بودجه بیشتر است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، آخرین گزارش عملکرد مالیاتی به تفکیک منابع وصول که توسط سازمان امور مالیاتی از جزئیات درآمدها منتشر شده، حاکی از وصول 388 هزار و 738 میلیارد تومان درآمد مالیات های مستقیم و کالاها و خدمات در 10 ماه نخست سال جاری است که از این رقم 147 هزار و 12 میلیارد تومان مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات است که حدود 38 درصد درآمدهای مالیاتی را در 10 ماه نخست امسال تشکیل می‌دهد.

با نگاهی به مجموع درآمدهای مالیاتی در 9 ماه نخست امسال که رقم 348 هزار و 738 میلیارد تومان بود، متوجه می‌شویم که درآمد مالیاتی در دی ماه امسال برابر با 40 هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین با نگاهی به پیش‌بینی درآمد مالیاتی کشور در سال 1401 که حدود 454 هزار میلیارد تومان است، مجموع درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه در 10 ماه نخست امسال برابر با 378 هزار و 333 میلیارد تومان می‌شود که درآمد 388 هزار و 738 میلیارد تومانی حاکی از وصول حدود 103 درصدی مالیاتی نسبت به میزان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال 1401 در 10 ماه نخست است.

در حقیقت تاکنون درآمدهای مالیاتی نسبت به پیش‌بینی‌ها در قانون 3 درصد هم رشد داشته است. همچنین در بخش مالیات‌های مستقیم، در 10 ماه نخست امسال 159 هزار و 460 میلیارد تومان مالیات از اشخاص حقوقی وصول شده و 67 هزار و 606 میلیارد تومان نیز درآمد مالیاتی حاصل از درآمدها و 14 هزار و 660 میلیارد تومان نیز درآمد مالیاتی بر ثروت بوده که در این بند، درآمد مالیاتی حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه رقم یک میلیارد و 533 میلیون تومان است.

همچنین در بخش مالیات بر کالاها و خدمات، درآمد مالیاتی حاصل از نقل و انتقال خودرو 6 هزار و 664 میلیارد تومان، مالیات شماره‌گذاری خودرو 5 هزار و 589 میلیارد تومان، مالیات بر ارزش افزوده 104 هزار و 240 میلیارد تومان و مالیات بر فروش سیگار 3 هزار و 497 میلیارد تومان بوده است.

درآمدهای مالیاتی مهر ماه، آبان ماه و آذر ماه به‌ ترتیب 50، 40 و 37.7 هزار میلیارد تومان بوده است.