یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه به هیچ‌وجه از مصوبه مولدسازی عقب‌نشینی نخواهیم کرد، گفت: بخاطر فضاسازی‌ها و جریان‌سازی‌های برخی در شبکه‌های مجازی، از مسیر مولدسازی هیچ عقب‌نشینی صورت نخواهد گرفت.