دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

بانک مرکزی اعلام کرد: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه سال 1401 به مبلغ 29791.5 هزار میلیارد ریال رسید که این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 8790.4 هزار ميليارد ريال (معادل 41.9 درصد) افزايش داشته است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 25012.4 هزار میلیارد ریال معادل 84 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 4779.1 هزار میلیارد ریال معادل 16 درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

جدول (1) که از سامانه سمات براساس اطلاعات ارسالی بانک‌ها استخراج شده و برگرفته از طبقه بندی ISIC است، بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه ابتدای سال 1401 است.

بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه ابتدای سال 1401 مبلغ 18836.3 هزار میلیارد ریال معادل 75.3 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 2110.2 هزار میلیارد ریال معادل 44.2 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 9 ماهه ابتدای سال 1401 معادل 6939 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 36.8 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 18836.3 هزار میلیارد ریال) است.

لذا ملاحظه مي‌شود از 8881.2 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 78.1 درصد آن (مبلغ 6939.0 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده که بيانگر توجه و اولويت‌دهی به تأمين منابع برای اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.1

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود.
بر اين اساس ضروری است به افزايش توان مالی بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاری و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايی بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌های توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی) توجه ويژه‌ای کرد.