یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای، قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، در بخشنامه ابلاغی، داود منظور؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: به پیوست «قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» که در تاریخ 1401/09/23 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و در تاریخ 1401/10/14 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و در قالب نامه شماره 196098 مورخ 1401/10/21 رئیس جمهور محترم ابلاغ شده است، برای اجرا ارسال می ‌شود.