جمعه؛ 19 خرداد 1402

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی قدرت اله اسماعیلی را به عنوان مدیر عامل و رئیس هیأت عامل سازمان حسابرسی منصوب کرد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، متن حکم انتصاب قدرت اله اسماعیلی به عنوان‌ مدیرعامل و رئیس هیأت عامل سازمان حسابرسی از سوی سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:

جناب آقای قدرت اله اسماعیلی

با سلام؛

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی ، با استناد به مفاد بند ( 1 ) ماده ( 11 ) و مـواد ( 12 ) و ( 14 ) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و صورتجلسه مورخ 1401/10/11 مجمع عمومی عادی بـه طـور فـوق العـاده سازمان مذکور، به موجب این حکم به عنوان مدیر عامل و رئیس هیأت عامل سازمان حسابرسی منصوب می شوید. امیدوارم در سایه عنایت پروردگار با همفکری و همدلی کارکنان سازمان حسابرسی و همکاری با نهادهای تخصصی ذیربط، تمامی تلاش و مساعی خود را در راستای نیل به اهداف ذیل معطوف فرمایید:

نقش آفرینی پویا، فعال و اثر گذار با هدف قرار گیری سازمان در جایگاه واقعی خود

استفاده از ظرفیت های موجود سازمان، جذب و تکمیل نیروی انسانی تخیه با هدف افزایش تحرک و پویایی سازمان

استفاده از فن آوری های نوین و مکانیزه نمودن فعالیت های مبتنی بر سامانه در سازمان و ارائه سرویس های برخط داده پایه

_بازنگری و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب با نیازهای زیست بوم اقتصادی جاری در کشور

همکاری در بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مربوط از مسیر وزارت متبوع

_ ایجاد سازوکارهای نظام پایش داخلی و ارزیابی عملکرد با هدف ارتقای حاکمیت شرکتی ، رشد بهره وری و شفافیت در عملکرد

امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری، انقلابی گری، مردم داری، پاکدستی، فساد ستیزی و قانون مداری در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات مجدانه بکوشید