یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بعدازظهر امروز برای بررسی سیاست‌های جدید مالی و پولی در وزارت اقتصاد تشکیل جلسه دادند.

به گزارش “ایران اقتصادی”، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بعدازظهر امروز در راستای ‌بررسی سیاست‌های جدید ارزی و پولی تشکیل جلسه دادند.

این جلسه که هم‌اکنون در وزارت اقتصاد در حال برگزاری است، با محوریت‌ هم‌افزایی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در سیاست‌های مالی و پولی است.

بنابراین گزارش، رئیس‌کل بانک مرکزی شب گذشته گفته بود که ‌از ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی و تورم استفاده خواهیم کرد.

به گفته فرزین، علاوه بر سیاست پولی برای کنترل تورم باید از سیاست‌های مالی هم استفاده کرد.