سه‌شنبه؛ 01 فروردین 1402

رئیس کل گمرک‌ ایران اعلام کرد: بسته های تحولی برای چالاک کردن امور گمرکی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش “ایران اقتصادی”، محمد رضوانی فر با اشاره به اینکه ارائه بسته تحولی برای چابک و چالاک کردن گمرک در آینده نزدیک عملیاتی می شود، گفت: در گمرک کشور براساس آیتم هایی از جمله خوش حساب بودن و نداشتن پرونده قاچاق و انجام تعهدات ارزی حدود ۶۲۴ شرکت به عنوان شرکت های منتخب و پیشتاز اقتصاد ابران انتخاب شده اند.

به گفته رئیس کل گمرک کشور، برای شرکت های منتخب بسته های حمایتی و تسهیل در استرداد حقوق گمرکی و مزایای دیگر را در نظر خواهیم گرفت.

رضوانی فر گفت: بسته های حمایتی برای روان سازی و تسهیل در امور گمرکی را در دستور کار خود قرار داده ایم و بسته های جدید کانال آبی، مسیر آبی و همچنین بسته ویژه شرکت های پذیرنده در بورس را در دستور کار خود قرار داده ایم.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برنامه تحولی برای گمرک تدوین کردیم و براساس آن اولویت های برنامه های هفتم قرار داده ایم تا بتوانیم گمرک ایران هوشمند چالاک چابک و تامین کننده وصول کننده حقوق و عوارض باشند.