سه‌شنبه؛ 01 فروردین 1402
تورم

مرکز آمار ایران با اعلام اینکه نرخ تورم نقطه ای در دی ماه برای خانوارهای کشور 51.3 درصد است، عنوان کرد: بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (66.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (43.9 درصد) است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، در دی ماه 1401 شاخص کل قیمت مصرف­ کننده برای خانوارهای کشور (100=1395) به عدد 587.4 رسید که نسبت به ماه قبل 4.3 درصد افزایش نشان می ­دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌­ سیستان و بلوچستان با 5.6 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ کرمان با 2.1 درصد است.

همچنین درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 51.3 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ سیستان و بلوچستان (66.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (43.9 درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1401، برای خانوارهای کشور به عدد 46.3 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (51.6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ خوزستان (41.3 درصد) است.

خانوارهای شهری

در دی ماه 1401، عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 578.5 رسید که نسبت به ماه قبل 4.3 درصد افزایش نشان می­‌دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 6.1 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با 2.5 درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 50.6 درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان (61.6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (41.0 درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1401 برای خانوارهای شهری به عدد 45.5 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (50.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (40.2 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در دی ماه 1401، عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به 637.1 رسید که نسبت به ماه قبل 4.3 درصد افزایش داشته است.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ بوشهر با 6.3 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ کرمان با 1.3 درصد می‌­باشد.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 54.9 درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان (77.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ زنجان (45.1 درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1401، برای خانوارهای روستایی به عدد 50.0 درصد رسید.

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ قزوین (55.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ خوزستان (43.8 درصد) است.